Inteligentné mimosúdne vymáhanie pohľadávok

S našou pokročilou technológiou riadenia komunikácie využívajúcou umelú inteligenciu vymôžeme vaše dlhy efektívnejšie a bez rizika ohrozenia vzťahu so zákazníkmi.

Plne automatizované a nákladovo efektívne vymáhanie

Systém i:Collections identifikuje kanály, na ktorých dlžník reaguje a automaticky dohodne úhradu pohľadávky. Na spojenie s dlžníkom využíva všetky relevantné digitálne a fyzické kanály, pričom uprednostňuje kanály s nižšími nákladmi. Komunikácia s dlžníkmi prebieha obojsmerne prostredníctvom personalizovaných mikrostránok, prípadne chatbotom alebo voicebotom. Je tak možné bez zapojenia ľudských zdrojov dohodnúť odklad úhrady, splátkový kalendár alebo zozbierať spätnú väzbu (napr. dôvody nezaplatenia).

Možnosti okamžitej úhrady online

Samoobslužná zóna

Efektívne aj pri nízkych pohľadávkach

Šetrí ľudské zdroje a náklady

Kratšie vymáhacie kolá

Vysoká miera úhrady

Plná kontrola nad formou, obsahom aj priebehom komunikácie

Počas celého procesu vymáhania máte plne pod kontrolou obsah zasielaných správ a aj postup pri ich zasielaní. Všetky správy medzi vami a dlžníkmi sa ukladajú v online archíve vrátane reakcií dlžníkov na zaslané upomienky. Máte tak celý proces vymáhania plne pod kontrolou, čím minimalizujete riziko ohrozenia dobrých vzťahov so zákazníkmi.

Vysoká miera úhrady pohľadávok

Proces vymáhania sa môže začať ihneď v momente vzniku pohľadávky, čím sa maximalizuje pravdepodobnosť jej úhrady. i:Collections nájde uplatnenie aj pri prevencii vzniku pohľadávok pripomínaním termínu splatnosti. Objem pohľadávok postúpených na súdne vymáhanie tak má potenciál klesnúť celkovo až o 15%.

%

Ušetrených nákladov na inkasovanie pohľadávok

%

Ušetrených nákladov na ľudské zdroje

%

Ušetrených nákladov na komunikačné kanály

Garantované výsledky

Vďaka pozitívnym skúsenostiam s nasadením služby i:Collections u našich existujúcich klientov vieme aj Vám priniesť zvýšenie efektivity úhrady pohľadávok a zníženie celkových nákladov na vymáhanie.

Ušetrite na vymáhaní

V porovnaní s tradičnými inkasnými agentúrami ušetríte až 20% nákladov na inkasovanie pohľadávok. To je možné najmä vďaka výraznej eliminácii ľudských zdrojov z procesu vymáhania, automatizáciou procesov a plnohodnotným využitím lacnejších komunikačných kanálov. Naše skúsenosti s riadením komunikácie zase zabezpečia, že vaše vymáhanie bude efektívne, ale nebudete pritom zákazníkov obťažovať alebo motivovať k odchodu ku konkurencii.

S i:Collections budete mať formu aj obsah komunikácie s vašimi zákazníkmi plne pod kontrolou. Naše skúsenosti s riadením komunikácie zase zabezpečia, že upomínanie bude efektívne, ale nebudete pritom zákazníkov obťažovať alebo motivovať k odchodu ku konkurencii.

Kto sme

Služba i:Collections® je poskytovaná spoločnosťou Digitance. Sme poskytovateľ služieb riadenia klientskej komunikácie s vlastným nástrojom na omnikanálovú komunikáciu. Vďaka tomu dokážeme našim klientom poskytovať na mieru šité služby v oblasti automatizácie interakcií s ich zákazníkmi a zároveň garantovať očakávané biznis výsledky.

Pre spracovanie jazyka a identifikovanie zámerov používateľov využívame NLP/NLU technológiu umelej inteligencie od spoločnosti Nettle.

Naši klienti

Zaujal Vás i:Collections?

Nové pole

Nové pole

Nové pole

Adrián Csuba

Sales Director

adrian.csuba@digitance.sk
0905 515 582

Nájdete Nás
Údernícka 9
851 01 Bratislava
Slovenská republika

Kontakt
+421 905 515 582
info@digitance.ai

© 2023 Digitance, s.r.o. All rights reserved.